Sčítať sa počas sčítania obyvateľov je právom a zároveň povinnosťou každého človeka s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom v Slovenskej republike. Prebiehať bude od 15. februára a občania sa budú môcť sčítať sami, s pomocou stacionárneho asistenta alebo s pomocou mobilného asistenta. Na všetky otázky spojené so sčítaním obyvateľstva sa snaží odpovedať Ružomberský report v diely o sčítaní obyvateľstva v Ružomberku.