Mesto Ružomberok patrí medzi najväčšie mestá na Slovensku. Rozlohou viac než 12 600 hektárov mu patrí po Bratislave, Košiciach a po meste Vysoké Tatry štvrtá priečka. Veľkú časť z tohto územia tvoria ale lesné porasty a o väčšinu z nich sa starajú Mestské lesy Ružomberok, spoločnosť, ktorá od roku 1993 spravuje lesný majetok mesta Ružomberok o výmere 7 000 hektárov. Firma zabezpečuje komplexnú starostlivosť o les, pestovné a ťažobné práce, ošetrovanie, lesnú ochranu, rozvoj lesnej cestnej siete ale aj chov a starostlivosť o lesnú zver. 

Čo všetko sa v mestských lesoch vykonáva, aká dôležitá je pre mesto činnosť takejto spoločnosti, prečo máme dojem, že sa v lesoch len ťaží, ako funguje lesné hospodárstvo ale aj to, čo nám občanom les ponúka, sa rozprávame s Milanom Šlávkom, lesným inžinierom, poslancom mestského zastupiteľstva ale predovšetkým milovníkom prírody, ktorý je zároveň riaditeľom spoločnosti Mestské lesy Ružomberok.