25. novembra je Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Slovenské ženy však nemajú čo oslavovať, keďže podľa štatistík prípadov fyzického násilia neubúda. Čo sa týka trestania násilníkov, 90 percent prípadov, ktoré sa dostali pred súd síce skončilo odsúdením, pričom 80 percent dostalo trest odňatia slobody, do väzenia však v napríklad v roku 2021 putovali dve pätiny z nich. Pozrieme sa, prečo počet prípadov fyzického násilia na ženách neubúda. Je potrebné upozorniť aj na to, že fyzické násilie sa netýka len partnerských vzťahov, ale aj mladých dievčat – výskum Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) ukázal, že každé tretie dievča vo veku 15 až 17 rokov zažilo nejakú formu sexualizovaného násilia a každé piate zažilo aj fyzickú formu násilia. Ako hlboko je v nás zakorenené rodovo podmienené násilie a čo s tým, kde sú najväčšie slabiny systému, aká je zodpovednosť štátu a prečo je dôležitá prevencia?

Hostky:
Oľga Pietruchová (odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien), Sylvia Gancárová (bývalá vyšetrovateľka), Timea Keresztenyiova (novinárka, spisovateľka)