Výskumy hovoria, že psychické zdravie mladých ľudí sa globálne zhoršuje. Podľa správy UNICEF z roku 2021 trpí 9 miliónov mladistvých vo veku 10 – 19 rokov v Európe duševnými poruchami. To predstavuje hrozbu pre ich každodenný život, vzťahy, ale aj celkové zdravie. Napriek tomu však mnohí rodičia túto tému ignorujú alebo zľahčujú. Mladí ľudia trpia rôznymi problémami – najbežnejšie ide o úzkosti či depresie, behaviorálne problémy (napr. ADHD), poruchy príjmu potravy, ale zoznam je dlhý. Napriek tomu sa však na odbornú pomoc často čaká týždne až mesiace. Niektorí dokonca návštevu psychológa vnímajú ako zlyhanie. Téma psychického zdravia (nielen) mladých si teda stále nesie stigmu. Túto tému treba otvoriť aj vo verejnom diskurze – Prečo je psychické zdravie čoraz pálčivejší problém? Aké sú dôsledky neriešenia problémov mladých, prečo sa zľahčujú a naďalej tabuizujú? Aká je dostupnosť psychologickej a psychiatrickej pomoci pre mladých ľudí, ako sa mení pohľad na psychické zdravie a ako môžeme pomôcť? O svojej skúsenosti s depresiami nám porozpráva speváčka Zuzana Smatanová, a privítame aj psychologičku Martu Marošovú a detskú psychiatričku Evu Kružliakovú.