Erika Timková je nielen členka SCC, ale aj členka predsedníctva SCC. V tejto časti sa rozprávame o klube. Aké benefity prináša klub pre IBD pacienta.