V roku 2018 sme odvysielali rozhovor so slovenskou podnikateľkou Anežkou Boriovou, ktorá na africkom ostrove Madagaskar postavila deťom školu. S pomocou Vladimíra Dudláka, riaditeľa združenia Mórica Beňovského, a slovenského misionára, Dona Vladimíra Stuchlého rozbehli aj mnoho ďalších charitatívnych projektov a keďže tento rok v máji si pripomíname 235 rokov od smrti Mórica Beňovského, Kráľa Madagaskaru, chceli sme týchto vzácnych Slovákov pozdraviť.
Ziaľ, Don Vladimír Stuchlý len pred niekoľkými týždňami podľahol ochoreniu covid-