Stručný prehľad najdôležitejších aktualít a zmien v téme sociálneho poistenia v podcastovej verzii.

Prihláste sa na odber Noviniek Sociálnej poisťovne priamo do emailu:
https://novinky.socpoist.sk/

Sociálna poisťovňa zasiela v júni dôchodcom ďalších takmer 23 tisíc rodičovských dôchodkov:
https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-zasiela-v-juni-dochodcom-dalsich-takmer-23-tisic-rodicovskych-dochodkov

Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede:
https://socpoist.sk/zivotne-situacie/dochodok/rodicovsky-dochodok-najcastejsie-otazky-odpovede

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023: Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na ich spracovanie pripravené:
https://www.socpoist.sk/news/povinna-epn-pre-lekarov-od-1-juna-2023-socialna-poistovna-jej-informacne-systemy-su-na-ich

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za február 2021, uhradiť ho treba do konca júna 2023:
https://www.socpoist.sk/news/szco-zamestnavatelia-ak-ste-si-pocas-pandemie-odlozili-splatnost-poistneho-za-februar-2021

Absolventom škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až po tom, ako začnú pracovať:
https://www.socpoist.sk/news/sest-rad-po-ukonceni-studia-absolventom-skol-vzniknu-povinnosti-voci-socialnej-poistovni-az-po

Generálny pardon 2023:
https://www.socpoist.sk/news/dostali-ste-od-socialnej-poistovne-esemesku-alebo-email-moze-sa-vas-tykat-generalny-pardon

Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 už môžete podať elektronicky:
https://www.socpoist.sk/news/praca-v-zahranici-ziadost-o-prenosny-dokument-a1-uz-mozete-podat-elektronicky

Sociálna poisťovňa informuje: Preddavok na dôchodku nikdy nežiadame vrátiť
https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-informuje-preddavok-na-dochodku-nikdy-neziadame-vratit