Stručný prehľad najdôležitejších aktualít a zmien v téme sociálneho poistenia v podcastovej verzii.
 
Prihláste sa na odber Noviniek Sociálnej poisťovne priamo do emailu:
https://novinky.socpoist.sk/

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 zvýši minimálne dôchodky automaticky, ich poberatelia nemusia o nič žiadať:
https://socpoist.sk/news/socialna-poistovna-od-1-oktobra-2023-zvysi-minimalne-dochodky-automaticky-ich-poberatelia

Tabuľka minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023:
https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/minimalny-dochodok/dalsie-informacie/suma-minimalneho

Potravinári a odvodová úľava: Dotknutí zamestnávatelia si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu, postup aj formulár zverejnila Sociálna poisťovňa v eSlužbách: 

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-dotknuti-zamestnavatelia-si-uz-mozu-uplatnovat-odvodovu-ulavu

https://www.socpoist.sk/potravinari

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023:

https://socpoist.sk/news/szco-zamestnavatelia-ak-ste-si-pocas-pandemie-odlozili-splatnost-poistneho-za-marec-2021

https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/mimoriadna-situacia-pandemia/odklad-poistneho/odklad-poistneho-terminy

V októbri dostane takmer 75 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia:

https://www.socpoist.sk/news/v-oktobri-dostane-takmer-75-tisic-szco-oznamenia-o-vzniku-zaniku-ci-trvani-socialneho
 
Sociálna poisťovňa si vymieňa informácie s krajinami EÚ elektronicky prostredníctvom systému EESSI, dávky si cezhraniční klienti vybavia rýchlejšie:

https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-si-vymiena-informacie-s-krajinami-eu-elektronicky-prostrednictvom-systemu