Nové vírusy z Brazílie. Hliníková špongia pre vodíkové autá. Živly podporujú pôrodnosť.