Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru aj u nás. Pošta Banská Bystrica 3 bude dočasne zatvorená. Pracovná ponuka na Mestskej polícii. Jóga v Mestskom parku. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Banská Bystrica.

#spikerbanskabystrica #mestskespravydoucha #banskabystrica #shtoodio