Bude celoslovenský štrajk? Mesto kultúry 2022. Súťaž v komixovej tvorbe. “Díky moc za pomoc” pre seniorov. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Revúca.

#spikerrevuca #mestskespravydoucha #revuca #shtoodio