Nový altánok v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka. Osobnosti mesta Revúca. Participatívny projekt pre Revúcu. Omamy na Obecnom úrade v Muránskej dlhej Lúke. Viac o týchto témach sa dozviete v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Revúca.

#spikerrevuca #mestskespravydoucha #revuca #shtoodio