Ocenenie Matka roka. Projekt podporený participatívnym rozpočtom. Čierna komédia Vdovy. Majstrovstvá v elektronických šípkach.  Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Rimavská Sobota.

#spikerrimavskasobota #mestskespravydoucha #rimavskasobota #shtoodio