Májové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prerušená distribúcia elektriny. Festival Divadlo a deti. Týždeň v duchu tradícií. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Rimavská Sobota.

#spikerrimavskasobota #mestskespravydoucha #rimavskasobota #shtoodio