Čo bolo na mestskom zastupiteľstve? Rekonštrukcia ciest. Maduar v našom meste. Denný tábor pre mladé florbalistky a florbalistov. Viac o týchto témach sa dozviete v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Rimavská Sobota.

#spikerrimavskasobota #mestskespravydoucha #rimavskasobota #shtoodio