Dni mesta Sabinov. Divadlo Kontra v Sabinove. Čo ponúka kino Torysa. Športový deň základných škôl. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Sabinov.

#spikersabinov #mestskespravydoucha #sabinov #shtoodio