Park aktivít je otvorený. Nová parkovacia plocha pri nemocnici. Turisticko-informačné centrum Poloniny sa otvára. Rusínske regióny v meste 2022. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Snina.

#spikersnina #mestskespravydoucha #snina #shtoodio