Nové parkovacie miesta vďaka Mestskej polícii. Aj ty môžeš rozhodnúť, ako bude vyzerať naše mesto. Benefičný koncert. Kino pod hviezdami. Viac o týchto témach sa dozvieš v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Snina.

#spikersnina #mestskespravydoucha #snina #shtoodio