Noví riaditelia na základných školách. Altánok na Sninských Rybníkoch je opravený. Mestské toalety sú otvorené. Tvorivé dielne na Námestí. Viac o týchto témach sa dozviete v nasledujúcich minútach. Toto je Spíker Snina.

#spikersnina #mestskespravydoucha #snina #shtoodio