Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.

Epizódy

episode thumbnail

Daniel Strange – 4. Príťažliví ľudia – Máme čo zvestovať 2022

Ako máme žiť, aby naša zvesť bola príťažlivá?

Ako máme žiť, aby naša zvesť bola príťažlivá?

episode thumbnail

Daniel Strange – 3. Príťažlivé body a príťažlivá Osoba – Máme čo zvestovať 2022

O čom všetci rozprávajú a čo s tým má Ježiš?

O čom všetci rozprávajú a čo s tým má Ježiš?

episode thumbnail

Daniel Strange – 2. Kozmická skrývačka – Máme čo zvestovať 2022

O čo zachytiť zvesť v prostredí, v ktorom žijeme?

O čo zachytiť zvesť v prostredí, v ktorom žijeme?

episode thumbnail

Daniel Strange – 1. Pravidlá „hry“ – Máme čo zvestovať 2022

V akom prostredí žijeme svoj život?  Záznam slovenského tlmočenia prednášky.

V akom prostredí žijeme svoj život?  Záznam slovenského tlmočenia prednášky.

episode thumbnail

Daniel Strange – 4. The Magnetic People – Máme čo zvestovať 2022

How are we to live to make our message magnetic?

How are we to live to make our message magnetic?

episode thumbnail

Daniel Strange – 3. The Magnetic Points and the Magnetic Person – Máme čo zvestovať 2022

What’s everyone talking about and what’s Jesus got to do with it?

What’s everyone talking about and what’s Jesus got to do with it?

episode thumbnail

Daniel Strange – 2. The Cosmic Game of Hide and Seek – Máme čo zvestovať 2022

How to make connections between the world we live in and the world of our faith?

How to make connections between the world we live in and the world of our faith?

episode thumbnail

Daniel Strange – 1. Rules of Engagement – Máme čo zvestovať 2022

In what environment do we live our lives?

In what environment do we live our lives?