Štefan Štec je charizmatický spevák rusínskych ľudových piesní, ktorý dokáže svojím prejavom strhnúť davy.