Max zaparkoval na pána. Je Russell už lepší ako Hamilton? Zbytočný trest pre Sainza a orangutani na plote. NEXT? MAL TO LEMIEUX ĽAHŠIE AKO McDAVID?  https://open.spotify.com/episode/5P596o02wV1a8EZvyIyCbj  Produkcia by @zapoofficial  https://www.zabavavpodcastoch.sk/