Imrich Gazda a Pavol Rábara diskutujú s Pavlom Hudákom o záveroch synody a o tom, čo prinesie Slovensku.

Aké sú závery tejto synody, čo zaujímavé priniesla a čo bude ďalej? Prečo vyvolala taký veľký mediálny záujem a prečo sa novinári nedostali priamo do synodálnej auly?