Týždenný súhrn diania v kresťanskom svete od redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru.

V aktuálnom súhrne sa dozviete:
čo zostalo „visieť vo vzduchu“ po pastierskom liste biskupov Galisa a Chovanca,
aké slová adresoval pápež veriacim indickej diecézy, kde rieši problémy vladyka Vasiľ
a čo hovorili k téme odpustenia kňaz Ján Buc a psychologička Jana Bieščad Vindišová na Večeri s Postojom.