Vzácnosť

Vzácnosť

Si vzácny pre trh práce? Čo preto robíš? A čo by sme robiť mali podľa študentov z „Piaráku“?