Pripravili sme pre vás podcast o implementácii SAP HANA, ktorú TEMPEST spolu s partnermi úspešne realizoval v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s..  

Saneca je najväčšia farmaceutická spoločnosť na Slovensku s históriou siahajúcou až do roku 1940. Do nášho provizórneho štúdia prijali pozvanie Vladimír Petřvalský (Head of IT, Saneca Pharmaceuticals), Michal Rybár (senior SAP konzultant, TEMPEST) a Martin Nemeček (technický špecialista pre IBM Power).  

Hostí sme sa pýtali na benefity riešenia, na súvisiace poučenia z projektu a jeho fázy, na výsledné riešenie i plynulosť prechodu do ostrej prevádzky. Podcast je dostupný aj vo forme videa na YouTube.