ťažkáľahkosť

ťažkáľahkosť

frustrovaná ema o ľahkosti bytia, ktorá vôbec nie je ľahká

chleba a pesnička ako bonus