update!!!!!!!!

update!!!!!!!!

táto epizóda mala v jej surovej verzii 28 minút. strihla som ju na 13, ani neviem ako, ale stále mi príde natlačená informáciami, ktoré som kľudne mohla rozdeliť do viacerých častí. do troch určite. tak ich do nich rozdelím aspoň takto :

1. zlé nálady, na ktoré nemám dôvod a môj nový postoj k nim

2. ako mi málo oddychu a veľa nepočúvania sa prinieslo úzkosti a o mojej novej kontrolke na ramene

3. dovča s babkou / best retreat in the world

bonus : čo bude ďalej?

e.