Dúfame, že v tomto podcaste nájdete inšpiráciu a odpovede na Vaše nezodpovedané otázky o ľudských právach, a že aj takouto formou prispejeme k odstráneniu diskriminácie z našej spoločnosti. Keď sa nám náhodou podarí udrieť klinec po hlavičke, kľudne si zakričte – No Práve!

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 27. 2. 2019 info

Epizódy

episode thumbnail

O nenávisti – Talking Whale

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve. Počas obdobia marec 2023 – jún 2023 sme sledovali 44 najaktívnejších…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve. Počas obdobia marec 2023 – jún 2023 sme sledovali 44 najaktívnejších…

episode thumbnail

Budúcnosť je rovnosť

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!   Na to, aby sme vyrovnali v spoločnosti nerovnosti, sa potrebujeme…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!   Na to, aby sme vyrovnali v spoločnosti nerovnosti, sa potrebujeme…

episode thumbnail

Chceme silný klimazákon

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!    Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!    Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a…

episode thumbnail

Ži a nechaj žiť pluralitne

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V našej aktuálnej sérii sa rozprávame o náboženskej slobode. Sloboda myslenia,…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V našej aktuálnej sérii sa rozprávame o náboženskej slobode. Sloboda myslenia,…

episode thumbnail

(Ne)Viera po slovensky

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy…

episode thumbnail

Pozitívna akcia

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! Rovnosť šancí je základom každej fungujúcej demokracie. Netreba si ju však…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! Rovnosť šancí je základom každej fungujúcej demokracie. Netreba si ju však…

episode thumbnail

Bývanie si netreba zaslúžiť

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej epizóde sa rozprávame o bývaní. Všade na okolo počúvame,…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej epizóde sa rozprávame o bývaní. Všade na okolo počúvame,…

episode thumbnail

Rodina je tam, kde sa cítim dobre

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej PRIDEovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je nielen…

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej PRIDEovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je nielen…

episode thumbnail

Tradičné hodnoty

  Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej PRIDEovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je…

  Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve! V aktuálnej PRIDEovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je…