O našom názve

O našom názve

Čo "tolkovánije" znamená? Dozviete sa v tejto epizóde o. Kyriaka.