Viete si predstaviť na jednom mieste spolunažívať 18 žien? Mali priestor a príležitosť o i len pomyslieť na sex? Aký bol život vo vile? Prečo si po reality show založila OnlyFans? Aj k tomuto viac prezradila jedna zo súťažiacich – Priscilla. ALERT: Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, alebo máš menej ako 18 rokov, ani si to nezapínaj.