Liberty Simon

Liberty Simon

Vedieť posunúť svoje vlastné hranice chápania a prijatia je jedinou cestou, ako sa spoločnosť posunie k láskavejšej verzii. Neskromne sa priznám, že som vďačná za môj osobný posun vo vnímaní transrodových ľudí. Mediálne vzorce a vlastné ego ma zavliekli do slepej ulice. Je mimoriadne dôležité, aby podobné témy osvetľovali láskavé a vyrovnané bytosti, ktoré prekypujú pochopením pre nechápajúcich a láskou pre neláskavých. Dámy a páni, alebo vlastne radšej – hej ľudia, predstavujeme vám jednu krásnu bytosť, hrdú transrodovú ženu – Liberty Blake Simon. Vďaka nej som aj ja prešla transformáciou…mojich názorov.