Martina Horňáková

Martina Horňáková

Pochopiť národ sa dá do veľkej miery cez jazyk a hlavne vtedy, keď máme o to záujem. Pochopiť Rómov sa nie každému chce, nie vždy sme k tomu vedení. Pomôckou nám môže byť frazeologický slovník, ktorý zostavila romistka Martina Horňáková. Za svoj počin získala aj ocenenie Roma spirit a v Trochu inak sme zas my ocenili síce krátky, ale dôležité horizonty otvárajúci pohľad do duše Rómov.