Matej Pisca

Matej Pisca

Krakovianska čipka je jediná, ktorá sa robí z piatich nití. Možno by ma čipkár Matej Pisca opravil v presnom názvosloví. Keď však poviem, že krakovianska čipka je unikát, že na svete je niekoľko mužských čipkárov a že Matej vie o tom hovoriť neskutočne sviežo, tak pravdu určite mám. Overenie môže z Vašej strany nastať už teraz.