Štefan Vaľo

Štefan Vaľo

Keď je raz človek z praxe a vidí hmatateľne do problematiky veci, dokáže odhaliť niekedy viac, ako skupina akademicky konajúcich vedcov. Štefan Vaľo za roky svojej práce v lesoch prišiel na jeden z významných dôvodov povodní a aj na možnosť ich riešenia. Vaše základné otázky typu – čo a ako?  budú veľmi jasne zodpovedané v najbližších minútach.