Tadeáš Žďárský

Tadeáš Žďárský

Tadeáš Žďárský patrí do skupiny hosťovských objavov. Nenápadný mladý muž má nápadne netradičné názory a hlave poznania ohľadom našej konzumnej existencie. Diváci v štúdiu L plus S v absolútnom sústredení počúvali rozhovor, ktorý všetkým trochu naštrbil naše doterajšie pohodlné videnie života. Ak chceme totiž ako ľudstvo prežiť, zdá sa, že našou jedinou cestou bude ekonómia nerastu. Lebo nekonečne propagovaný nekonečný rast nás veľmi rýchlo privedie do záhuby. Je čas si uvedomiť, že ekonómia sa už musí vyučovať v kontexte ekológie a etiky, že HDP nie je jedinou hodnotou a že všetci môžeme byť súčasťou zmeny. Začnime napríklad počúvaním tohto podcastu.