Slovenské príslovie hovorí „Učeniu niet konca“ . Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hosťami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase.
Víta vás Lifestarter – občianske združenie z Trnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na lifestarter.sk, na našom facebooku, instagrame či youtube kanáli. Prajeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy!

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 2. 12. 2021 info

Epizódy

episode thumbnail

24. Adam Škopp: V téme inklúzie sa potrebujeme vzdelávať všetci | Učeniu niet konca

Inkluzívna škola je kultúrnym, osvetovým i rodinným centrom a zohráva v spoločenskom živote dôležitú úlohu. Vedie deti od útleho veku…

Inkluzívna škola je kultúrnym, osvetovým i rodinným centrom a zohráva v spoločenskom živote dôležitú úlohu. Vedie deti od útleho veku…

episode thumbnail

23. Jana Grznárová: Pedagogický asistent má poskytovať žiakovi iba nevyhnutnú pomoc | Učeniu niet konca

Školský zákon hovorí, že každý žiak a žiačka by mali mať rovnaké šance na úspech bez ohľadu na ich zdravotné…

Školský zákon hovorí, že každý žiak a žiačka by mali mať rovnaké šance na úspech bez ohľadu na ich zdravotné…

episode thumbnail

21. Jakub Kobela: Na každom predmete môžeme trénovať kritické myslenie | Učeniu niet konca

Za posledné roky sa konšpiračné teórie stali symbolom neracionálneho uvažovania a denne sa s nimi máme možnosť stretnúť nielen na…

Za posledné roky sa konšpiračné teórie stali symbolom neracionálneho uvažovania a denne sa s nimi máme možnosť stretnúť nielen na…

episode thumbnail

20. Branislav Frk: Čo bude inak vo vzdelávaní dospelých v roku 2023?

Slovensko je jednou z krajín s najnižšou mierou účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní. Kde je problém motivácie dospelých ku vzdelávaniu,…

Slovensko je jednou z krajín s najnižšou mierou účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní. Kde je problém motivácie dospelých ku vzdelávaniu,…