Ūdolie podcast je projektom Spoločenstva Ūdolie v Marianke. Tvoria ho ľudia, ktorí túžia žiť pre Božie kráľovstvo. Pozývame ťa do rozhovorov o živote, o viere a osobných svedectvách.
Sme tu pre teba a pokiaľ chceš, budeme radi, ak nám napíšeš. Nájdeš nás na Facebooku a Instagrame @spolu_u.

Epizódy

episode thumbnail

#3 I Umenie prítomného okamihu I Stanko Ondruš

o umení. o prítomnosti. o samote.

o umení. o prítomnosti. o samote.

episode thumbnail

#2 I Viera by mala byť živá I Michal Šimek

o živote. o viere. o Bohu. 

o živote. o viere. o Bohu. 

episode thumbnail

#1 I Je náročné nechať sa viesť svojím hlasom I Miška Trgová

o živote a rozhodnutiach

o živote a rozhodnutiach