Mojžiš a jeho ľud konečne spoznali Boha v jeho najdôležitejšej a najkrajšej vlastnosti – Boh, darca života. Z ich srdca tak vychádza spev vďaky, chvály a radosti.

Pridajme sa k nemu!

Dnešný zamyslením nás sprevádza don Laco.

Za pomoc ďakujeme pánovi Robertovi Šudíkovi.