Príbeh o Pánovom služobníkovi – a príbeh o Ježišovi – je aj príbeh o každom jednom z nás. Nezabudnime sa pozerať na kríž, aby sme videli, akej veľkej lásky sme hodní v Božích očiach!

Tesne pred začiatkom veľkonočných udalostí čítame z proroka Izaiáša.

Za pomoc ďakujeme pánovi Robertovi Šudíkovi.