Ivana Sekeráková je prednášateľom a marketingovým konzultantom v HCA Slovakia. V tejto epizóde sa dozviete, čo je najdôležitejšie pri realizácii marketingových prieskumov, ako motivovať respondentov k tomu, aby korektne odpovedali na otázky, či aké typy otázok v prieskumoch vôbec nie sú potrebné. Získate praktické návody, na čo si dávať pozor, ak prieskumy realizuje externá agentúra a ak ich realizujete pomocou vlastného marketingového pracovníka. Zistíte aké sú benefity kvalitnej marketingovej analýzy konkurencie a ako vám môže pomôcť v propagácii vašich produktov.