Katarína Pavlíková je skúsenou prednášateľkou a trénerkou komunikačných kurzov HCA Slovakia. V tejto epizóde sa dozviete aký vplyv má digitalizácia na osobnú komunikáciu ľudí a ako môžete zlepšiť svoju komunikáciu. Vypočujte si, prečo je písomná komunikácia pre manažérov nevyhnutná a od čoho závisí, či vydané príkazy a úlohy budú skutočne podriadenými pochopené a splnené. Zistíte ako konštruktívne riešiť konflikty a ako si zachovať dobré medziľudské vzťahy aj napriek nesúhlasným názorom. Dozviete sa, ako spolupracovať s rodinou vo firme, tak aby nevznikali nezhody.