8 otázok od poslucháčov

8 otázok od poslucháčov

Andrej dostal za posledné týždne viacero otázok. Do tejto epizódy vybral 8, ktoré spolu s Bernardom rozobrali do hĺbky:

Ako najrýchlejšie dosiahnuť finančnú slobodu?
Ako sa vypočíta čistá hodnota majetku prevoditeľná na rentu?
Aký má vplyv inflácia na investície?
Ako máš nastavený time management?
Čo znamená, že nechceš ľudí z temnej triády?
Z akých zdrojov čerpáš?
Čo znamená rentiér cez firmu?
Aký je rozdiel pri budovaní portfóliovej renty a firemnej renty?