Historik Jan Rychlík napísal obsiahlu knihu Dejiny Slovenska, ktorá má pomôcť českým čitateľom pochopiť, čím sa slovenské dejiny líšia od českých. V rozhovore s reportérom Dušanom Mikušovičom sa vracia k slovenským mýtom, česko-slovenským vzťahom, postojom k Rusku, ale aj k dôvodom, prečo majú naše dejiny spoločné viac vecí s maďarskými ako s českými.