Záznam z diskusie Ako zachrániť demokraciu v Prahe. S Mariánom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Michalom Vašečkom a Matúšom Kostolným sa rozprávala Monika Tódová.