Aký je vývoj a prispôsobenie sa spoločnosti globálnym zmenám? Ako sa menia životy ľudí, vzťahy a komunity? Žijeme v dobe stupňujúcej sa individualizácie. Medzi vedou a životom v spoločnosti je nesúlad. Nedôvera vo vedecké dáta sa čím ďalej tým viac prehlbuje. Príliš jednoduché koncepty sa stretávajú s príliš zložitou realitou. Nevieme sa vrátiť do starých koľají a budúcnosť otvorila mnohé nové výzvy.

Pre hľadanie riešení, odporúčaní a návrhov na zlepšenie dopadov zmien v spoločnosti, ekonomike a každodennom živote ľudí projekt Veda odpovedá oslovil slovenské vedkyne a vedcov z rôznych oblastí. Vypočujte si aký je ich pohľad na dobu plnú výziev!

Podcast Veda odpovedá pripravuje SOVVA v spolupráci so Žijem vedu a je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. www.vedaodpoveda.sk

Epizódy

episode thumbnail

Keď sa naučíme spolupracovať… prežijeme

Zdá sa, že všetci všetko vedia. Tí, ktorí chcú alebo vytvárajú dezinformácie prevzali vedecký slovník bez toho, aby chápali súvislosti….

Zdá sa, že všetci všetko vedia. Tí, ktorí chcú alebo vytvárajú dezinformácie prevzali vedecký slovník bez toho, aby chápali súvislosti….

episode thumbnail

Slovensko potrebuje inštitút pre výskum šťastia

V úvodnej epizóde podcastu Veda odpovedá načneme tému ako sa novým spôsobom prejavila vo svete nedôvera. Nedôvera najmä vo vedecké…

V úvodnej epizóde podcastu Veda odpovedá načneme tému ako sa novým spôsobom prejavila vo svete nedôvera. Nedôvera najmä vo vedecké…

episode thumbnail

Úvodné privítanie

Vítame Vás v našom podcaste Veda odpovedá!

Vítame Vás v našom podcaste Veda odpovedá!