Hostia: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave), Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. (riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV)
Moderuje: Stano Ščepán
Reláciu Veda SK pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.