Nočná obloha ľudí fascinuje od počiatku vekov. Vesmír však obsahuje aj mnohé, čo je voľnému oku skryté – vlnové dĺžky, ktoré nedokážeme vidieť, neutrína či gravitačné vlny.