Útvar hodnoty za peniaze je akási vlajková loď analytických útvarov, ktoré posledné roky začali vznikať na jednotlivých rezortoch a ktoré produkujú analýzy, data, komentáre s jednoduchým cieľom: aby rozhodovanie politikov bolo založené na dôkazoch a informáciách. Kto sú analytici a analytičky, čo presne robia analytické jednotky a aké témy v analýzach spracúvajú a prečo diskutujeme s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve finanncií Štefanom Kissom.