Končíme! S projektom Rady Európy: Uplatňovanie princípov dobrého spravovania na Slovensku (2.fáza).
Čo sme urobili, s kým, ako a prečo?

S riaditeľkou odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, Ministerstva vnútra SR ako hlavného partnera projektu Naďou Firák Kurilovou sa rozprávala Alexandra Poláková Suchalová, projektová manažéra projektu za Ústav verejnej politiky.